Προς : Σωματεία όλης της χώρας

Και κάθε αρμόδιο όργανο

Αθήνα 10/5/12

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πάγια θέση της Π.Ο.Ε.Ι.Α.ΤΑ. η οποία διαμορφώθηκε μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανα ,Κλαδικά Συμβούλια, Γ. Συνελεύσεις  ήταν  η διατήρηση των εδρών  των ΕΔΧ όπως έχουν εκδοθεί.

Η θέση αυτή διατυπώνεται και στον Ν.4070 του 2012