Αξιότιμε κύριε Χαριτάκη

Αθήνα 8/10/20

Αρ.Πρωτ.:1595

Αξιότιμε κύριε Χαριτάκη,

Με την παρούσα επιστολή, σας εκφράζουμε καταρχήν, τις ευχαριστίες μας για την αποδοχή της προτάσεως συνεργασίας μας με την Π. Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α και το Σ.Α.Τ.Α που σας έγινε από τους νομικούς μας συμβούλους, κ. Π. Παναγιωτόπουλο και κα Β. Δερδεμέζη.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το γεγονός ότι αποδεχθήκατε να είναι χαμηλή η αμοιβή σας, δηλαδή να ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 3.000 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ποσοστό 24%, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι συνδικαλιστικοί φορείς του κλάδου μας.

Προσβλέποντας στην άμεση εκκίνηση της συνεργασίας μας.