Ατζέντα συνένετευξης για τις σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες στις 13 περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με τις απόψεις των εργαζομένων, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (lmd.eiead.gr) του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας κα

 1. Ποιες (τεχνικές ή προσωπικές) δεξιότητες του επαγγέλματος αυτού πιστεύετε ότι λείπουν από εσάς προσωπικά (ή τους περισσότερους επαγγελματίες);
 2. Πώς θα αξιολογούσατε την επάρκειά σας ως προς τις τεχνικές δεξιότητες του επαγγέλματος (σε κλίματα 0-10);
 3. Πώς θα αξιολογούσατε την επάρκειά σας ως προς τις τεχνικές δεξιότητες του επαγγέλματος σε σχέση με τις απαιτήσεις της επιχείρησης που εργάζεστε (σε κλίματα 0-10);
 4. Νέες απαιτήσεις σε δεξιότητες (οριζόντιες και τεχνικές) λόγω τεχνολογικών εξελίξεων

 

ΜΕΡΟΣ Β’

 

 1. Εκτιμάτε ότι (αριθμητικά και ποιοτικά) η κρισιμότητα του επαγγέλματος αυτού για μια επιχείρηση (σε σχέση με τα υπόλοιπα επαγγέλματα της επιχείρησης) τείνει να… Αυξάνεται, Μένει σταθερή, Μειώνεται;
 2. Ποιες αλλαγές έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο επάγγελμα αυτό (κυρίως νέα καθήκοντα, νέες δεξιότητες, δευτερευόντως νέοι όροι εργασίας όπως ωράρια, μερική, μισθοί);
 3. Ποιες αλλαγές προβλέπετε ότι θα γίνουν στο άμεσο μέλλον σε σχέση με το επάγγελμα αυτό (κυρίως νέα καθήκοντα, νέες δεξιότητες, δευτερευόντως νέοι όροι εργασίας όπως ωράρια, μερική, μισθοί);
 4. Ποια η σχέση του επαγγέλματος αυτού με τις τεχνολογικές αλλαγές (επηρεάζεται; Πώς; Αντικατάσταση θέσεων εργασίας από ρομπότ-τεχνολογία);

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

 

 1. Από που μάθατε τις τεχνικές δεξιότητες του επαγγέλματος αυτού (σχολή, πρακτική άσκηση, σεμινάρια, εμπειρία);
 2. Πώς αξιολογείτε την κατάρτιση που λάβατε για το επάγγελμα αυτό; Συμμετοχη των εργαζομενων σε εκπαιδευτικα προγραμματα και ανάγκες εκπαίδευσης
 3. Ανάγκες πιστοποίησης
 4. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάρτιση των εργαζομένων του επαγγέλματος αυτού στο μέλλον:

 

 • κατάρτιση εντός της επιχείρησης
 • κατάρτιση εκτός επιχείρησης
 • δημιουργία/βελτίωση εξειδικευμένων σχολών