ΑΠΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 24% ΦΠΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΑΞΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΔΧ ΑΡ.ΑΠΟΦ. Α54501/5518 ΦΕΚ Β 227/05.02.2014