ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

Από: Τμήμα Ασφάλισης EFKA  Τρίτη 28 Ιουν 2022

Σε απάντηση του υπ’αριθμ. 1754/28-06-22 εγγράφου σας, περί της ασφαλιστικής τακτοποίησης των οδηγών ταξί, σας πληροφορούμε για τα εξής:

Εάν οι κατώτατοι μισθοί ή τα κατώτατα ημερομίσθια, που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, (Γενική και Ειδικές), συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς, οι οποίοι υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αναπροσαρμοστούν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφαλιστικές κλάσεις που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί ή τα ημερομίσθια (Υ.Α. αριθ. Φ11321/15456/1077/2012- ΦΕΚ 2266/Β΄/2012).

Επειδή το κατώτατο ημερομίσθιο από 01/02/2019 – 29,04 € – εμπίπτει στο όριο του ημερήσιου μισθού που αντιστοιχεί στη 8η ασφαλιστική κλάση (από 27,94 € έως 30,38 €), οι μισθωτοί που είχαν καταταχθεί στην 7η ασφαλιστική κλάση, πρέπει να ασφαλίζονται από 01/02/2019 (έως 30/04/22) με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 8ης ασφαλιστικής κλάσης – 29,39 € – στην οποία κατατάσσονται αυτόματα. 

Επειδή το κατώτατο ημερομίσθιο από 01/01/2022 – 29,62 € (Υ.Α. 107675/27-12-21 – ΦΕΚ 6263/Β΄/27-12-21) – συνεχίζει να εμπίπτει στο όριο του ημερήσιου μισθού που αντιστοιχεί στη 8η ασφαλιστική κλάση (από 27,94 € έως 30,38 €), οι μισθωτοί που έχουν καταταχθεί στην 8η ασφαλιστική κλάση, συνεχίζουν να ασφαλίζονται και από την 01/01/2022 (έως 30/04/22), με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 8ης ασφαλιστικής κλάσης – 29,39 €.

Επειδή το κατώτατο ημερομίσθιο από 01/05/2022 – 31,85 € (Υ.Α. 38866/21-04-22 – ΦΕΚ 2030/Β΄/21-04-22) – εμπίπτει στο όριο του ημερήσιου μισθού που αντιστοιχεί στη 9η ασφαλιστική κλάση (από 30,39 € έως 33,21 €), οι μισθωτοί που είχαν καταταχθεί στην 8η ασφαλιστική κλάση, πρέπει να ασφαλίζονται από 01/05/2022 με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 9ης ασφαλιστικής κλάσης – 32,12 € – στην οποία κατατάσσονται αυτόματα.

Με εκτίμηση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ

Τμήμα Ασφάλισης Μισθωτών

 

e – ΕΦΚΑ
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

 

 

ΙΚΑ ΑΠΟ 1/5/2022

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ   32,12

 

ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ

Μια βάρδια Ασφ. Κλάση 9 Η   ημερομίσθιο 32,12

 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ   25 ( ημέρες ) Χ 32,12     =       803,00

Εισφορά ΙΚΑ         803,00 Χ 41,76 %   =     335,33

 

 

ΕΙΧΑΜΕ ΜΙΣΘΟΣ Χ 42,26%  

ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ 1/5/2022

ΚΑΤΑ                      0,25 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΚΑΙ                             0,25 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ     ΜΙΣΘΟΣ 803,00 Χ 41,76% = 335,33

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ Α.Π.Δ.

ΕΙΣΦ. ΕΡΓΟΔ.   803,00   Χ   24,44 %   =   196,25

ΕΙΣΦ. ΟΔΗΓ.     803,00 Χ   17,32 %   =   139,08

                                                                   =     335,33

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ 1/5/2022 ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ

————————————————————–

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ   ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

 

ΙΚΑ από 1/2/2019   εως 30/4/2022

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 25 ΜΕΡΕΣ Χ 29,39= 734,75

ΙΚΑ 734,75 Χ 42,26 %                   = 310,51

                                                          

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ Α.Π.Δ.

ΕΙΣΦ. ΕΡΓΟΔ.   734,75 Χ 24,69 % =   181,41

ΑΙΣΦ. ΕΡΓΑΖ.   734,75 Χ   17,57 %   =   129,10

                                                               =     310,51