Ανακοίνωση για το POS

Αθήνα, 23/11/2018
Αριθμ. Πρωτ.:1393

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την υποχρέωση εγκατάστασης τερματικού ηλεκτρονικών συναλλαγών (P.O.S.), δεν χρειάζεται το άνοιγμα επαγγελματικού λογαριασμού. Υποχρέωση έχουν μόνον όσοι διαθέτουν ήδη μηχάνημα P.O.S. στο Ταξί και όσοι υποχρεούνται σε έκδοση τιμολογίου και αποπληρωμής τους μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών (σχολικά δρομολόγια, εξυπηρέτηση τουριστικών μεταφορών, κλπ.).