Συνδεδεμένοι τώρα
Έχουμε 10 επισκέπτες 
Κοινοποίηση στο facebook

Ειδήσεις
Στατιστικά
Μέλη : 97
Περιεχόμενα : 306
Σύνδεσμοι : 9
Επισκέπτες : 904382
Τα πρωτοσέλιδα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 43

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 43

 

Της 7ης συνεδρίασης που έγινε την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 8702/08-03-2012 πρόσκληση που επιδόθηκε νόμιμα. Πρόεδρος είναι ο κ. Γεώργιος Δαβάκης.

Παρόντες είναι οι κ.κ.: Παρασκευή-Ευαγγελία Αλεξανδράτου-Κουρελή, Αντιπρόεδρος. Αναστάσιος Κάρλες, Ζωή Ρούσσου, Ηλίας Κατσαφάδος, Νικόλαος Γρυπαίος, Παναγιώτης Ζερβουλάκος, Ιωάννης Δανιήλ, Χρήστος Βουγιουκλάκης, Ιωάννης Καρδαράς, Ελένη Κούβαρη, τακτικά μέλη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η κ. Ξανθίππη Βλάμου, ως εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας.

 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 3ο : Επανεξέταση εισήγησης ή μη προς το Δημοτικό Συμβούλιο :

 

«Καθιέρωση νέων και επέκταση υφισταμένων χώρων αφετηρίας οχημάτων Δημόσιας χρήσης - ΤΑΞΙ, σε περιοχές των Α' και Β' Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Πειραιά»

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επανεξετάζει το πιο πάνω θέμα ύστερα από αναβολή που δόθηκε με τη την αρ. 03/4-01-2012 απόφασης της, για επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και μετά από τη λήψη, του με αρ. πρωτ. 51393/2290/15-12-2011 εγγράφου της Διεύθυνσης Οδοποιίας - Αποχέτευσης, Τμ. Κυκλοφορίας & Οδικής Σήμανσης, που έχει ως εξής:

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Με αφορμή την υπ' αριθ. πρωτ. 46860/2290/24-11-2011 αίτηση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής διενεργήθηκε αυτοψία από αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας, παρουσία εκπροσώπων του ΣΑΤΑ, σε διάφορα σημεία της πόλης του Πειραιά, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα καθιέρωσης νέων, καθώς και η επέκταση υφισταμένων, χώρων αφετηρίας Ταξί - "Πιάτσες".

Από τα σημεία τα οποία εξετάστηκαν κατά πρόταση των μελών του ΔΣ του ΣΑΤΑ, προέκυψε η δυνατότητα καθιέρωσης των αιτούμενων χώρων Αφετηρίας στις κάτωθι χωρικές ενότητες:

  • Στην οδό Τσαμαδού, μεταξύ των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου και Καραίσκου, δεξιά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων, για οχτώ (8) θέσεις στάθμευσης οχημάτων, με προτεινόμενη τη μεταφορά υπάρχουσας θέσης στάθμευσης που παραχωρήθηκε στην εφημερίδα «Εν Πειραιεί», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 826/31-10-2006 (Τσαμαδού 46) απόφαση του ΔΣ Πειραιά, στην οδό Τσαμαδού έμπροσθεν του αρ. 47. Ο πιο πάνω χώρος είχε ήδη διατεθεί για τις ανάγκες της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», της οποίας όμως έχει γίνει μεταφορά των εγκαταστάσεων και ως εκ τούτου η χρήση της εν λόγω θέσης έχει καταργηθεί αυτοδίκαια.
  • Στην οδό 2ας Μεραρχίας, μεταξύ των οδών Καραίσκου και Ηρ. Πολυτεχνείου, δεξιά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων, για έξι (6) συνολικά θέσεις στάθμευσης οχημάτων, με

 

παράλληλη μεταφορά υπάρχοντος χώρου στάθμευσης δικύκλων στην απέναντι πλευρά της οδού, σε τροποποίηση της υπ' αριθ. 920/2002 απόφασης του ΔΣ Πειραιά.

  • Στην οδό Γρ. Λαμπράκη, μεταξύ του πεζόδρομου της οδού Αγγέλου Μεταξά και την οδό Σωτήρος, δεξιά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων και για ένα σύνολο εννέα (9) θέσεων.
  • Στη Λ. Φρεαττύος, μεταξύ των οδών Παύλου Ντεντιδάκη και Ομ. Σκυλίτση για τέσσερις (4) συνολικά θέσεις σε επέκταση υφιστάμενου χώρου Αφετηρίας Ταξί, μεταξύ των οδών Παύλου Ντεντιδάκη και Ακτή Θεμιστοκλέους.
  • Στην οδό Αφεντούλη, μεταξύ των οδών Ιωνιδών και Φραγκιαδών, δεξιά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων, για πέντε (5) συνολικά θέσεις στάθμευσης και σε επέκταση υπάρχουσας πιάτσας μεταξύ των οδών Ιωνιδών και Λ. Ζαννή.
  • Στην οδό Μπόταση, μεταξύ των οδών πάροδος Μητρώου και Παπανικολή, αριστερά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων και για ένα σύνολο έξι (6) θέσεων στάθμευσης.

Η υπηρεσία μας εκτιμά ότι παρά τις όποιες δυσχέρειες από πλευράς όχλησης της διερχόμενης κυκλοφορίας οχημάτων από την προτεινόμενη χωροθέτηση των πιο πάνω χώρων Αφετηρίας των Ταξί - "Πιάτσες" και τις οποίες είναι πρόθυμη να επανεξετάσει, συντρέχουν σημαντικοί λόγοι εξοικονόμησης ενέργειας καυσίμων καθώς και περιβαλλοντικοί λόγοι καθιέρωσης σταθερών σημείων Αφετηρίας των οχημάτων Ταξί, λαμβανόμενης της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα μας με τα δυσμενή συνεπακόλουθα για όλους τους εργασιακούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου των αυτοκινητιστών δημόσιας χρήσης, προσβλέποντας την αναβάθμιση του ρόλου των Ταξί ως συγκοινωνιακού μέσου σε εναλλακτική χρήση με τα Δημόσια Μέσα Μεταφοράς.

Μετά τη λήψη των προβλεπόμενων αποφάσεων που θα ακολουθήσουν επ' ευκαιρία της παρούσης και στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων του ισχύοντος ΚΟΚ - Ν. 2696/99 περί κύρωσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των συναφών διατάξεων του ισχύοντος Κώδικα περί των αρμοδιοτήτων των Δήμων και Κοινοτήτων, πέραν των προαναφερόμενων απαιτούμενων τροποποιήσεων των υπ' αριθ. 826/2006 και 920/2002 για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, θα πάψουν να ισχύουν και τυχόν άλλες προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή αστυνομικές αποφάσεις που αφορούν στο καθεστώς στάθμευσης, παραχώρησης θέσεων στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων στους προαναφερόμενους χώρους.

Τέλος, κατά τη σήμανση των πιο πάνω χώρων, θα τηρηθούν οι συνημμένες Μελέτες Σήμανσης υπό την εποπτεία των αρμοδίων οργάνων της υπηρεσίας μας.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ. ΖΑΧΑΡΟΓΛΟΥ

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφού είδαν τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, και συγκεκριμένα το άρθρο 73 «περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»,

 

αφού  είδαν την  14/02-03-2012 απόφαση του Α' Δημοτικού Διαμερίσματος καθώς και την με αρ. 12/9-1-2012 απόφαση της Β' Δημοτικής Κοινότητας

 

και ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ του Προέδρου και των μελών της, όπου ο Πρόεδρος προτείνει την εισήγηση του θέματος, στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι οι άλλες Δημοτικές Κοινότητες δεν έχουν φέρει σχετικές αποφάσεις, γιατί η καθιέρωση των χώρων αφετηρίας των ΤΑΞΙ στις δυο Δημοτικές Κοινότητες (Α' & Β'), επιβάλλεται να γίνει άμεσα, λόγω φόρτου στο Κέντρο της πόλης, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και με την σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας

 

αποφασίζουν κατά πλειοψηφία

(ο κ. Καρδαράς ψήφισε παρών)

 

την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, του θέματος:

 

« Καθιέρωση νέων και επέκταση υφισταμένων χώρων αφετηρίας οχημάτων Δημόσιας χρήσης - ΤΑΞΙ περιοχής Πειραιά»

 

για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΔΑΒΑΚΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΛΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΚΟΥΡΕΛΗ        ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

ΖΩΗ ΡΟΥΣΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΝΙΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΥΠΑΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΒΑΡΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ

 

 
Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Είσοδος Μελών

Καιρός